Thượng Tọa Thích Viên Thành - Kim Cương Thượng Sư Mật Tông Việt Nam

Thượng Tọa Thích Viên Thành – KIM CƯƠNG THƯỢNG SƯ

Thượng Tọa Thích Viên Thành, một trong những vị Hòa Thượng vĩ đại của Phật giáo Việt Nam, người đã góp phần quan trọng vào việc lan…

Tiểu Sử Thầy Thích Phước Tiến - Trụ Trì Tu Viện Tường Vân

Tiểu Sử Thầy Thích Phước Tiến – Trụ Trì Tu Viện Tường Vân

[Tiểu sử] Thầy Thích Phước Tiến là một trong những con người sinh ra với sứ mệnh hướng dẫn mọi người tới điều tốt đẹp và an…

Tiểu Sử Thầy Thích Trí Chơn Và Hành Trình Lan Tỏa Giá Trị Phật Giáo Khắp Thế Giới

Tiểu Sử Thầy Thích Trí Chơn là ai? Trụ trì ở chùa nào?

[Tiểu Sử] Thầy Thích Trí Chơn là một vị hòa thượng, nhà thuyết giảng có ảnh hưởng sâu rộng đối với cộng đồng Phật tử trên khắp…

Tiểu Sử Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương

Tiểu Sử Thầy Thích Tuệ Hải – Trụ Trì Chùa Long Hương

[Tiểu Sử] Thầy Thích Tuệ Hải là một vị hiền sư có tầm ảnh hưởng và đóng góp to lớn trong việc lan tỏa giáo lý Phật…

Tiểu Sử Thượng Tọa Thích Chân Tính

Tiểu Sử Thượng Tọa Thích Chân Tính – Chùa Hoằng Pháp

[Tiểu Sử] Thượng Tọa Thích Chân Tính là một trong những nhân vật lớn của Phật giáo Việt Nam, với đóng góp to lớn cho việc bảo…

Tiểu Sử Trưởng Lão Thích Thông Lạc - Sự Nghiệp Phụng Sự Phật Giáo Lỗi Lạc

【Tiểu Sử】Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thông Lạc là ai?

【Tiểu Sử】Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thông Lạc là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Với…

Tiểu Sử Thầy Thích Nhuận Thanh

Tiểu Sử Thầy Thích Nhuận Thanh là ai? Trụ trì chùa nào?

[Tiểu Sử] Thầy Thích Nhuận Thanh, Đức Phật linh thiêng không chỉ phổ độ chúng sang từ noi linh thiên cực lạc, Ngài đã phái những người…

Dasira Narada

Thiền Sư Dasira Narada – Tổ Sư Trường Phái Thiền Sinh Học

Một trong những vị thiền sư nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên thế giới là Dasira Narada. Ngài là một người đã có những đóng…

Thầy Thích Thiện Xuân

Thầy Thích Thiện Xuân – Hiện Thân Vẻ Đẹp Từ Bi Phật Giáo

Đại Đức – Hòa Thượng Thích Thiện Xuân là một vị nhà sư với tấm lòng tư bi cao cả.  Đại đức luôn tâm niệm  là một…

Gia Thế Khủng Của Thầy Thích Chân Quang

Gia Thế Khủng Của Thầy Thích Chân Quang – Thực Hư ra sao?

Thượng Tọa – Hòa thượng Thích Chân Quang là một trong những nhà sư có sự nghiệp tu hành thành công nhất và có nhiều đóng góp…