Sư Cô Giác Lệ Hiếu

Tiểu Sử Sư Cô GIÁC LỆ HIẾU là ai? Bao nhiêu tuổi?

Trong thế giới phức tạp và hối hả ngày nay, những người có khả năng mang đến sự an lạc và sự hiểu biết sâu sắc về…

Tiểu Sử Ni Sư Hương Nhũ Là Ai? Ni Sư Hương Nhũ Bị Đột Quỵ?

Tiểu Sử Ni Sư Hương Nhũ – Tin Đồn Bị Đột Quỵ Nguy Kịch?

[Tiểu Sử Ni Sư Hương Nhũ] Trong nền Phật Giáo Việt Nam, bên cạnh các vị Hòa Thượng tài đức, các Ni Sư cũng có một vai…

Sư Bà Hải Triều Âm - Tiểu sử Trưởng Lão Ni Đức Độ, Thiện Lương

Sư Bà Hải Triều Âm – Tiểu sử Trưởng Lão Ni Đức Độ, Thiện Lương

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Sư Bà Hải Triều Âm được biết đến như một biểu tượng vĩnh hằng của tinh thần giác ngộ và…