Tụng Kinh Cầu Siêu

Tụng Kinh Cầu Siêu Giải Thoát Linh Hồn

Cuộc sống là một vòng sinh tử, ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Khi một người qua đời, họ sẽ rời khỏi cõi tạm…

Cách Tụng Kinh Phổ Môn Tại Nhà

Cách Tụng Kinh Phổ Môn Tại Nhà

Kinh Phổ Môn là một bài Kinh có vị trí vô cùng quan trọng trong Phật Pháp và thường được các chư Tăng, Ni, Phật tử tụng…

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư Tại Nhà

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư Tại Nhà

Tụng kinh Dược Sư là một pháp môn tu tập đơn giản, dễ thực hành, nhưng mang lại nhiều lợi ích. Nếu chúng ta có thể tụng…

Kinh Phật LÀ GÌ? Các Loại Kinh Phật Thường Tụng? Công Dụng Và Ý Nghĩa

KINH PHẬT Là Gì? Top 8 Các Loại Kinh Phật Nên Đọc

Trong lịch sử Phật Giáo, Kinh Phật đã được truyền bá qua nhiều thế hệ thông qua truyền thống lời nói, tụng, và việc học thuộc lòng….

Thần Chú Hư Không Tạng Bồ Tát - Thần Chú Sáng Suốt, Khôn Ngoan

HƯ KHÔNG TẠNG Bồ Tát – Thần Chú Hư Không Tạng Bồ Tát

Hầu hết mỗi một vị Phật đều có những thần chú riêng của mình thần chú Hư Không Tạng Bồ Tát là một trong những thần chú…

Thần Chú Bất Động Minh Vương - Namo Samanto Vajra Nai Ham

Thần Chú Bất Động Minh Vương – Namo Samanto Vajra Nai Ham

Trong trường phát Phái giáo Mật Tông, Thần chú Bất Động Minh Vương là một trong những thần chú phổ biến và có vị trí quan trọng…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải

Trong Phật giáo bộ kinh quan trọng và giữ vị trí cao nhất là Kinh Lăng Nghiêm. Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn lưu truyền ở đâu…

Nghi Thức Tụng Kinh Sám Hối Thai Nhi Tại Gia Chuẩn Pháp

Nghi Thức Tụng Kinh Sám Hối Thai Nhi Tại Gia Chuẩn Pháp

Cuộc sống hiện đại ngày nay mang đến cho con người nhiều lợi ích không thể tưởng tượng được. Sự phát triển này cũng làm cho mối…

Nghi Thức Kinh Sám tụng Hối Hồng Danh

Kinh Sám Hối Hồng Danh: Làm sạch tâm hồn, xin ơn Đức Phật

Trong Phật giáo, sám hối không phải là việc “rửa tội” như một số quan niệm của các tôn giáo khác mà là hành vi mạnh dạn…

Cách Đọc Chú Đại Bi Tại Nhà Chuẩn Pháp Nhất

Cách Đọc Chú Đại Bi Tại Nhà Chuẩn Pháp Nhất

Chú Đại Bi là một trong những bài kinh chú kinh điển của Phật giáo, được nhiều Phật tử quan tâm và thực hành trí tụng hàng…