Kinh Phật LÀ GÌ? Các Loại Kinh Phật Thường Tụng? Công Dụng Và Ý Nghĩa

KINH PHẬT Là Gì? Top 8 Các Loại Kinh Phật Nên Đọc

Trong lịch sử Phật Giáo, Kinh Phật đã được truyền bá qua nhiều thế hệ thông qua truyền thống lời nói, tụng, và việc học thuộc lòng….

Thần Chú Hư Không Tạng Bồ Tát - Thần Chú Sáng Suốt, Khôn Ngoan

HƯ KHÔNG TẠNG Bồ Tát – Thần Chú Hư Không Tạng Bồ Tát

Hầu hết mỗi một vị Phật đều có những thần chú riêng của mình thần chú Hư Không Tạng Bồ Tát là một trong những thần chú…

Thần Chú Bất Động Minh Vương - Namo Samanto Vajra Nai Ham

Thần Chú Bất Động Minh Vương – Namo Samanto Vajra Nai Ham

Trong trường phát Phái giáo Mật Tông, Thần chú Bất Động Minh Vương là một trong những thần chú phổ biến và có vị trí quan trọng…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải

Trong Phật giáo bộ kinh quan trọng và giữ vị trí cao nhất là Kinh Lăng Nghiêm. Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn lưu truyền ở đâu…

Nghi Thức Tụng Kinh Sám Hối Thai Nhi Tại Gia Chuẩn Pháp

Nghi Thức Tụng Kinh Sám Hối Thai Nhi Tại Gia Chuẩn Pháp

Cuộc sống hiện đại ngày nay mang đến cho con người nhiều lợi ích không thể tưởng tượng được. Sự phát triển này cũng làm cho mối…

Nghi Thức Kinh Sám tụng Hối Hồng Danh

Kinh Sám Hối Hồng Danh: Làm sạch tâm hồn, xin ơn Đức Phật

Trong Phật giáo, sám hối không phải là việc “rửa tội” như một số quan niệm của các tôn giáo khác mà là hành vi mạnh dạn…

Cách Đọc Chú Đại Bi Tại Nhà Chuẩn Pháp Nhất

Cách Đọc Chú Đại Bi Tại Nhà Chuẩn Pháp Nhất

Chú Đại Bi là một trong những bài kinh chú kinh điển của Phật giáo, được nhiều Phật tử quan tâm và thực hành trí tụng hàng…

Thần Chú Chuẩn Đề - Ý Nghĩa - Lợi Ích - Cách Niệm Chuẩn Xác Nhất

Chú Chuẩn Đề – Những Lợi Ích Không Thể Bỏ Lỡ Khi Sử Dụng

Chú Chuẩn Đề, hay còn gọi là “Chú đề” hoặc “Chú vị”, là một bản kinh trong Phật giáo. Đây là một trong những bản kinh quan…

Kinh Sám Hối Sáu Căn - Nghi Lễ - Ý Nghĩa

Kinh Sám Hối Sáu Căn – Nghi Lễ và Ý Nghĩa

Sám hối sáu căn được tụng trong khóa tu tập hàng ngày tại các Thiền viện của phái Trúc Lâm Yên Tử. Hòa Thượng Thích Thông Phương…

Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni

Kinh Trường Thọ Diệt Tội – phiên âm TIẾNG VIỆT, CHỮ TO

“Kinh Trường Thọ Diệt Tội” là một bản kinh trong đạo Phật, nó thường được thực hành và tụng kinh trong cộng đồng Phật giáo. Tên gọi…