Tiểu Sử Thích Pháp Hòa: Vị Hòa Thượng Trẻ Tuổi Tài Đức

Tiểu Sử Thầy THÍCH PHÁP HÒA

Thầy Thích Pháp Hòa là một trong số ít nhà sư hải ngoại được nhiều Phật tử trong nước biết đến và yêu mến vì lời dạy…

Tiểu Sử Thầy Thích Giác Hạnh: Nhà Sư Uyên Bác Với Kiến Thức Sâu Rộng

Tiểu Sử Thầy Thích Giác Hạnh: Nhà Sư Uyên Bác Với Kiến Thức Sâu Rộng

Hòa thượng Thích Giác Hạnh là một thầy sư chân chính. Toàn bộ cuộc đời của Thầy chỉ dành cho việc nghiên cứu và hoằng dương Phật…

Tiểu Sử Thầy Thích Chân Quang - Thiền Sư Được Vinh Danh Nhân Tài Đất Việt

Tiểu Sử Thầy Thích Chân Quang là ai? Trù Trì chùa nào?

[Tiểu sử] Thầy Thích Chân Quang là một trong những nhà sư nổi tiếng và được nhiều tăng ni Phật tử mến mộ nhất Việt Nam. Thầy…

Sư Thầy Thích Tâm Nguyên - Nhà Sư Tuổi Trẻ Tài Cao

Sư Thầy Thích Tâm Nguyên – Nhà Sư Tuổi Trẻ Tài Cao

Là một vị hòa thượng còn rất trẻ, sư thầy Thích Tâm Nguyên từ lâu đã được nhiều Phật tử trong và ngoài nước biết đến qua…

Tiểu Sử Thầy Thích Trúc Thái Minh và Hành Trình Tu hành

Tiểu Sử Thầy Thích Trúc Thái Minh và Hành Trình Tu hành

Hòa thượng được nhiều người biết đến. Ông đã có nhiều bài giảng về cuộc sống và Phật giáo, thu hút hàng triệu lượt xem, đưa triết…

Tiểu Sử Thầy Thích Trí Huệ - Nhà Sư Công Đức Vô Lượng

Tiểu Sử Thầy Thích Trí Huệ – Nhà Sư Công Đức Vô Lượng

Thầy Thích Trí Huệ nổi tiếng với nhiều bài giảng về Phật giáo, giúp Phật tử tu tập đúng đắn và chia sẻ kinh điển Phật giáo…

Tiểu Sử Giác Minh Luật - Nhà Sư Trẻ Tuổi Với Quan Niệm Sống Cao Cả

Tiểu Sử Giác Minh Luật – Nhà Sư Trẻ Tuổi Với Quan Niệm Sống Cao Cả

Hòa thượng Giác Minh Luật là một trong những hòa thượng còn rất trẻ nhưng trí tuệ và sự uyên bác của thầy đã giúp rất nhiều…

Tiểu Sử Thầy Thích Trí Quảng - Phật Tâm Một Đời Nguyện Cống Hiến Cho Đời

Tiểu Sử Thầy Thích Trí Quảng – Phật Tâm Một Đời Nguyện Cống Hiến Cho Đời

Hòa thượng Thích Trí Quảng là một trong những nhà sư có tầm ảnh hưởng và có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt. Hòa thượng là…

Tiểu Sử Thầy Thích Thiện Thuận và Những Bài Thuyết Giảng Hay Nhất

Tiểu Sử Thầy Thích Thiện Thuận và Những Bài Thuyết Giảng Hay Nhất

Là một Thượng tọa, một nhà  tu hành và một nhà thuyết diễn vĩ đại về Phật giáo, đem Phật pháp đến với mọi người. Những bài…

Cuộc đời và Những Cống Hiến Vĩ Đại Của Thiền Sư Như Trừng Lân Giác

Cuộc đời và Những Cống Hiến Vĩ Đại Của Thiền Sư Như Trừng Lân Giác

Từ xa xưa, những bí mật của thiền định đã được truyền bá và áp dụng trong đời sống hàng ngày, tạo nên một cách sống tinh…