KIM CANG TÁT ĐỎA là ai? Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa

Kim Cang Tát Đỏa

Trong Phật giáo, Kim Cang Tát Đoả là một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất. Ngài được coi là biểu tượng của trí tuệ và từ bi, là vị Bồ Tát có khả năng giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau.

Trong bài viết này, Phật Giáo 247 sẽ cùng bạn đọc khám phá về Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát và những vấn đề xung quanh nhé!!

Kim Cang Tát Đỏa là ai?

Kim Cang Tát Đỏa là ai?
Kim Cang Tát Đỏa là ai?

Kim Cang Tát Đỏa là một vị Phật, Bồ Tát được thờ phụng trong Phật Giáo nói chung và Phật giáo Mật Tông nói riêng. Ngài là vị Phật tối cao trong Mật tông, tượng trưng cho trí tuệ và sự giác ngộ hoàn toàn. Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát còn được gọi là Đại Nhật Như Lai. Ngài là vị Phật tối cao, là đấng cứu độ chúng sinh trong cõi Ta Bà. Ngài là biểu tượng của trí tuệ, giác ngộ, là mục tiêu mà tất cả Phật tử đều hướng tới.

Hình ảnh Kim Cang Tát Đỏa thường được miêu tả là một vị Phật ngồi trên đài sen, tay cầm chày kim cang và bình cam lồ. Chày kim cang tượng trưng cho trí tuệ, bình cam lồ tượng trưng cho sự giác ngộ.

Kim Cang Tát Đỏa có đại nguyện: “Tất cả chúng sinh đều giác ngộ, không còn khổ đau”. Ngài luôn sẵn sàng cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, đạt được giác ngộ.

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát Trong Phật Giáo Mật Tông

Trong Mật tông, Kim Cang Tát Đỏa là một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất. Ngài được coi là biểu tượng của trí tuệ và từ bi, là vị Bồ Tát có khả năng giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau.

Kim Cang Tát Đỏa được miêu tả là một vị Bồ Tát có thân màu trắng như thủy tinh, tượng trưng cho bản tánh thanh tịnh, vô nhiễm. Ngài có ba mắt, tượng trưng cho trí tuệ vô lượng, có thể thấu hiểu mọi chân lý của vũ trụ. Ngài có chày kim cang trong tay phải, tượng trưng cho trí tuệ phá tan mọi chướng ngại, và bình cam lồ trong tay trái, tượng trưng cho sự giác ngộ.

Trong Mật tông, Kim Cang Tát Đỏa được coi là vị Bồ Tát có khả năng tịnh hóa nghiệp chướng của chúng sinh. Ngài giúp chúng sinh tiêu trừ những phiền não, vọng tưởng, đạt được trí tuệ và từ bi, tiến gần hơn tới sự giác ngộ.

Hình Tượng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Hình Tượng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát
Hình Tượng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Trong Phật giáo, Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được thờ phụng phổ biến nhất, đặc biệt là trong Mật tông. Hình tượng của Ngài được thể hiện qua nhiều phương diện khác nhau, mang đậm tính biểu tượng và ý nghĩa sâu sắc.

Về thân tướng

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát thường có thân màu trắng như thủy tinh, tượng trưng cho bản tánh thanh tịnh, vô nhiễm. Ngài có ba mắt, tượng trưng cho trí tuệ vô lượng. Ngài đội mũ Ngũ Phật trang nghiêm, tóc búi trên đỉnh đầu và tỏa ra hai vai, thể hiện sự uy nghiêm, oai phong.

Về tư thế

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát thường được miêu tả là đang ngồi trên đài sen, một tư thế thể hiện sự thanh tịnh, giải thoát. Ngài có thể cầm hai biểu tượng trong tay, đó là chày kim cang và bình cam lồ.

Về chày kim cang

Đây là một biểu tượng mạnh mẽ của trí tuệ. Nó tượng trưng cho khả năng phá tan mọi chướng ngại, đạt được sự giác ngộ. Chày kim cang của Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát thường được đặt ở giữa luân xa tim của Ngài, thể hiện thệ nguyện kiên cường, vững chắc của Ngài.

Về bình cam lồ

Đây là một biểu tượng của sự giác ngộ. Nó tượng trưng cho nguồn nước cam lồ, có thể tẩy rửa mọi tội lỗi, giúp chúng sinh đạt được giác ngộ. Bình cam lồ của Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát thường được đặt trên đài sen, thể hiện sự thanh tịnh, giải thoát của Ngài.

Với tư thế kiết già Kim Cương, ngồi trên đài sen Nguyệt Luân, Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là biểu tượng cho tâm bồ đề thanh tịnh, sự an tịnh sẵn có của chúng sinh. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ, là tâm từ bi, là tâm muốn cứu độ chúng sinh. Nó là bản chất của chúng sinh, nhưng bị che lấp bởi phiền não.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa
Thần chú Kim Cang Tát Đỏa

Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Chú là thần chú quan trọng nhất trong Mật tông, được tin rằng có khả năng tiêu trừ nghiệp chướng, giúp người trì tụng đạt được trí tuệ và từ bi.

Thần chú này có 100 âm tiết, mỗi âm tiết đều có ý nghĩa riêng. Âm “Om” thể hiện sự viên mãn của vũ trụ, âm “Benza” tượng trưng cho trí tuệ, âm “Satto” tượng trưng cho từ bi, và âm “Hung” tượng trưng cho sự hợp nhất của trí tuệ và từ bi. Khi trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa, người trì tụng cần tập trung vào ý nghĩa của thần chú, để tâm trí được thanh tịnh và trí tuệ được khai mở.

Lợi ích của Thần chú Kim Cang Tát Đỏa

  • Phát triển trí tuệ: Thần chú Kim Cang Tát Đỏa được cho là giúp người trì tụng phát triển trí tuệ, thấu hiểu mọi chân lý của vũ trụ.
  • Tăng cường từ bi: Thần chú Kim Cang Tát Đỏa cũng được cho là giúp người trì tụng tăng cường từ bi, yêu thương và giúp đỡ chúng sinh.
  • Tiêu trừ nghiệp chướng: Thần chú Kim Cang Tát Đỏa được cho là giúp người trì tụng tiêu trừ nghiệp chướng, tích lũy công đức, và tiến gần hơn tới sự giác ngộ.
  • Giải thoát khỏi khổ đau: Thần chú Kim Cang Tát Đỏa được cho là giúp người trì tụng giải thoát khỏi khổ đau, đạt được sự an lạc, hạnh phúc.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Tiếng Việt

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Tiếng Việt
Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Tiếng Việt
  • Thần chú Kim Cang Tát Đỏa phiên bản ngắn

OM VAJRASATTVA HUM

  • Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát Tiếng Việt

“Kính ngưỡng Đức Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), xin Ngài bảo vệ bổn nguyện.

Khi ngài Vajrasattva hiện trước mặt con, xin hãy quả quyết với con rằng ngài đại hỷ với con.

Xin hãy dưỡng dục con với tất cả tấm lòng

Xin hãy yêu thương con tha thiết vô cùng

Xin hãy ban cho con thành công trong mọi sự

Và xin hãy cho tâm con được an tịnh nhất trong mọi hành động.

Hỡi Đức Thế Tôn! Kim Cương của Tất cả Như Lai! Xin Ngài đừng bỏ con!

Xin Ngài hãy là Kim Cương Thủ, Ngài của Đại Bổn Nguyện.”

Lời Kết

Kim Cang Tát Đoả là một vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo. Đây là biểu tượng của trí tuệ và từ bi.  Là một Phật tử, chúng ta hãy luôn hướng về Ngài. Hãy học tập theo tinh thần của Ngài để trở thành những người có trí tuệ và từ bi

5/5 - (1 bình chọn)