Tiểu Sử Thích Pháp Hòa: Vị Hòa Thượng Trẻ Tuổi Tài Đức

Tiểu Sử Thầy THÍCH PHÁP HÒA

Thầy Thích Pháp Hòa là một trong số ít nhà sư hải ngoại được nhiều Phật tử trong nước biết đến và yêu mến vì lời dạy…