Tiểu Sử Giác Minh Luật - Nhà Sư Trẻ Tuổi Với Quan Niệm Sống Cao Cả

Tiểu Sử Giác Minh Luật – Nhà Sư Trẻ Tuổi Với Quan Niệm Sống Cao Cả

Hòa thượng Giác Minh Luật là một trong những hòa thượng còn rất trẻ nhưng trí tuệ và sự uyên bác của thầy đã giúp rất nhiều…