tiểu sử đại đức thích minh thiền

Tiểu Sử Đại Đức Thích Minh Thiền là ai? Sinh năm bao nhiêu?

Không phải nhà sư nào, nhất là khi còn trẻ, sau một thời gian tu hành cũng có thể có được những kiến ​​thức uyên bác. Nếu…