Tiểu Sử Thầy Thích Trúc Thái Minh và Hành Trình Tu hành

Tiểu Sử Thầy Thích Trúc Thái Minh và Hành Trình Tu hành

Hòa thượng được nhiều người biết đến. Ông đã có nhiều bài giảng về cuộc sống và Phật giáo, thu hút hàng triệu lượt xem, đưa triết…