Sư Bà Hải Triều Âm - Tiểu sử Trưởng Lão Ni Đức Độ, Thiện Lương

Sư Bà Hải Triều Âm – Tiểu sử Trưởng Lão Ni Đức Độ, Thiện Lương

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Sư Bà Hải Triều Âm được biết đến như một biểu tượng vĩnh hằng của tinh thần giác ngộ và…