Kinh Sám Hối Sáu Căn - Nghi Lễ - Ý Nghĩa

Kinh Sám Hối Sáu Căn – Nghi Lễ và Ý Nghĩa

Sám hối sáu căn được tụng trong khóa tu tập hàng ngày tại các Thiền viện của phái Trúc Lâm Yên Tử. Hòa Thượng Thích Thông Phương…