Sư Chánh Định - Tiểu Sử Thượng Tọa Sư Tài Đức Của Phật Giáo Việt Nam

Tiểu sử Thầy Thích Chánh Định – Trụ trì chùa Tam Phước

Tiểu sử Thầy Thích Chánh Định là một hành trình đầy tri thức, tôn nghiêm, và sáng tạo của một người sư trụ trì, một học giả…