Hòa Thượng Thích Viên Giác - Bậc Trưởng Lão Lỗi Lạc Của Nền Phật Giáo Việt Nam

Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Viên Giác – Trụ Trì Chùa Từ Tân

Hòa Thượng Thích Viên Giác được biết đến là một trong những nhân vật quan trọng đối với đạo Phật tại Việt Nam. Sinh ra và lớn…