Đại Đức Thích Hồng Nghĩa phạm điều thứ 5 trong Ngũ Giới

Đại Đức Thích Hồng Nghĩa phạm điều thứ 5 trong Ngũ Giới

Vào khoảng 21h ngày 18 tháng 9 năm 2023, Đại đức Thích Hồng Nghĩa, trụ trì tại Chùa Diêm Phụng (Thừa Thiên Huế), lái một chiếc xe…