Sự Tích Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Những Bài Học Quý Giá

THÍCH CA MÂU NI – “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Thích Ca Mâu Ni còn được biết đến với tên gọi Đức Phật, là người sáng lập ra Phật giáo và được tôn vinh như một vị thánh…