Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải

Trong Phật giáo bộ kinh quan trọng và giữ vị trí cao nhất là Kinh Lăng Nghiêm. Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn lưu truyền ở đâu…