Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni

Kinh Trường Thọ Diệt Tội – phiên âm TIẾNG VIỆT, CHỮ TO

“Kinh Trường Thọ Diệt Tội” là một bản kinh trong đạo Phật, nó thường được thực hành và tụng kinh trong cộng đồng Phật giáo. Tên gọi…