Cuộc Đời Và Những Thành Tựu Vĩ Đại Của Hòa Thượng Viên Minh

Cuộc Đời Và Những Thành Tựu Vĩ Đại Của Hòa Thượng Viên Minh

Hòa thượng Viên Minh là một trong những vị đại sư có những cống hiến to lớn cho Phật giáo trong nước và được hàng triệu phật…