Khám Phá Ý Nghĩa Của Bánh Xe Luân Hồi Trong Phật Giáo Và Cuộc Sống

Khám Phá Ý Nghĩa Của Bánh Xe Luân Hồi Trong Phật Giáo Và Cuộc Sống

Thuật ngữ “Bánh Xe Luân Hồi” (tiếng Pali: “Samsara Chakra”) xuất phát từ Phật giáo và đề cập đến chuỗi luân hồi, sự tái sinh liên tục…