Ngạ Quỷ Là Gì? Tìm hiểu về Cõi Ngạ Quỷ và Thế Giới Tâm Linh

Ngạ Quỷ Là Gì? Tìm hiểu về Cõi Ngạ Quỷ và Thế Giới Tâm Linh

Hầu hết mọi người chắc hẳn đã nghe nói đến sáu con đường luân hồi. Gồm 6 cõi: Trời, Thần (Atula), Người, Súc sinh, Ngạ quỷ và…