Thầy Thích Nhuận Đức bị bệnh - Gây Dựng Tâm Tư Giải Thoát

Thầy Thích Nhuận Đức bị bệnh – Gây Dựng Tâm Tư Giải Thoát

“Nhuận Đức mọi lần mà… bệnh đau quý vị, giống như nó cho mình cái góc độ sâu sắc để mà nhìn thấu CÁI DANH – CÁI…

tiểu sử thầy thích nhuận đức

Tiểu Sử Thầy Thích Nhuận Đức: Cuộc đời – Gia Đình – Hành Trình Tu Hành

Nổi tiếng với những bài pháp thoại và pháp thoại đi vào lòng người với lối diễn đạt thân thiện, tầm tầm, gần gũi. Vì thế, Tiểu…