Gia Thế Khủng Của Thầy Thích Chân Quang

Gia Thế Khủng Của Thầy Thích Chân Quang – Thực Hư ra sao?

Thượng Tọa – Hòa thượng Thích Chân Quang là một trong những nhà sư có sự nghiệp tu hành thành công nhất và có nhiều đóng góp…

Tiểu Sử Thầy Thích Chân Quang - Thiền Sư Được Vinh Danh Nhân Tài Đất Việt

Tiểu Sử Thầy Thích Chân Quang là ai? Trù Trì chùa nào?

[Tiểu sử] Thầy Thích Chân Quang là một trong những nhà sư nổi tiếng và được nhiều tăng ni Phật tử mến mộ nhất Việt Nam. Thầy…