Cuộc Đời và Thành Tựu của Thiền Sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Hòa Thượng Thích Thanh Từ – Thọ giới Bách Tuế niên

Không chỉ là một vị hòa thượng nối danh trong Phật giáo Việt Nam hiện đại, thầy Thích Thanh Từ còn được biết đến với tư cách…