Tìm hiểu về Nghi Lễ Mông Sơn Thí Thực - Nét Văn Hóa Tâm Linh Độc Đáo

Tìm hiểu về Nghi Lễ Mông Sơn Thí Thực – Nét Văn Hóa Tâm Linh Độc Đáo

Trong quan niệm Phật Pháp, cõi linh hồn luôn tồn tại vô vàng những linh hồn vất vưởng, không nơi thờ tự. Lập bàn thờ cúng dường…