Những Ngôi Chùa Cho Tá Túc Ở Hà Nội

Tin tức

Cung cấp các bản tin mới nhất về Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về các sự kiện Phật giáo, lễ hội, các hoạt động cộng đồng, và những thay đổi quan trọng trong giới Phật giáo. 

Tham gia ngay

Kiến thức

Đây là khu vực dành cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật giáo. Mục này bao gồm các bài viết, nghiên cứu, và phân tích về giáo lý, lịch sử, triết lý, và các khía cạnh khác của Phật giáo.

tham gia ngay
Bảy Loài Hoa Trong Kinh Phật

“Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.”

– Thiền Sư Thích Nhất Hạnh –